Moja vizija je pokazati ljudem kako velik potencial se skriva v njih, potem pa jim pokazati, kako lahko izkoristijo ta potencial v novi, digitalni ekonomiji. Delo od doma in zaslužek na internetu predstavljata realno možnost za prehod iz izkoriščanja in odvisnosti od drugih in način za prevzem  kontrole nad svojim delom, ki ga bodo opravljali po svojih željah in tako ustvarili pogoje za udobno življenje zase in za svojo družino.