Večina ljudi živi tako kot so naučeni, da morajo živeti, zato so nezadovoljni, preobremenjeni, v stresu. Zasidrani so v sistemu, ki jih izkorišča, namesto da bi jim pomagal doseči njihove potenciale. Večina si pridobi izobrazbo, s katero misli, da bo dobila ustrezno službo in tako dosegla svoje cilje. Na žalost pa si ne pridobijo veščin, da bi poskrbeli sami zase in zato ostajajo vedno odvisni od tega, kar jim namenijo drugi in živijo tako kot jim narekujejo drugi. Delo od doma in zaslužek na internetu lahko predstavljata izhod iz tega modela.