Pranger – sramotilni steber

Prireditve v krajih, kjer sramotilni steber še stoji:

Prangerjada in Pranger Predgrad 2014 (1.del)

 

Samo še 13 mest, ki imajo sramotilni steber

V Sloveniji je le še 13 mest, ki imajo pranger. Pa sploh veste, kaj je pranger? Nič hudega, če za to besedo še niste slišali ali če ne poznate njenega pomena. Še do pred nekaj leti so bili namreč v Sloveniji bolj redki, ki so to vedeli. Je pa danes vedno več tistih, ki vedo, da je bil v srednjem veku pranger ime za sramotilni steber.

 

Prireditve Sramotilni steber 1
Pranger - sramotilni steber, povod za današnje prireditve

 

Prangerje so postavljali za kaznovanje lažjih prekrškov že 12. in 13. stoletju, kazni pa so na njih izvajali ponekod tudi še vse do sredine 19. stoletja. Danes prangerji stojijo samo še v krajih: Brestanica, Koper, Lemberg, Motnik, Negova, Pilštajn, Piran, Podsreda, Predgrad, Ptuj, Ptujska gora, Radovljica in Rečica ob Savinji. Z namenom ohranjanja tradicije in turistične predstavitve krajev, kjer še imajo sramotilni steber, večina omenjenih krajev zadnjih letih pridružuje organizaciji turistično-etnološke prireditve Prangerjada.

 

Prireditve Sramotilni steber 2
Predgrajske prireditve Pranger - sramotilni steber ne more biti brez njihove folklorne skupine

Doprinos k prepoznavnosti besede za sramotilni steber

Prireditve, kot so vsakoletne Prangerjade, ki potekajo vsako leto v enem izmed krajev, kjer še imajo sramotilni steber, nedvomno nosijo levji delež zaslug za večjo prepoznavnost besede pranger med današnjimi prebivalci Slovenije. Vendar pa ne gre prezreti tudi doprinosa Predgrajcev in njihove prireditve Pranger Predgrad. Prebivalci Predgrada, kraja v kočevskem delu Poljanske doline, so kot ponosni prebivalci enega od samo še od 13 mest v Sloveniji, kjer je še danes moč videti srednjeveški sramotilni steber, leta 2007 organizirali 10. jubilejno Prangerjado, že naslednje leto po organizaciji vseslovenske prireditve, pa so se lotili organizacije svoje prireditve, ki so jo poimenovali Pranger Predgrad.

 

Prireditve Sramotilni steber 3
Lokalna znamenitost prireditve Pranger - sramotilni steber

 

Organizator letošnje prireditve, ki združuje kraje po Sloveniji, ki se lahko pohvalijo, da pri njih še vedno stoji sramotilni steber, je bil Pilštajn. Prangerjado so organizirali junija letos in je bila skupno že 17. prireditev slovenskih krajev s prangerji, v Predgradu pa so se organizacije svoje največje prireditve letos lotili že osmič zapored. Organizirali so jo v soboto, 19. julija.

 

Sramotilni steber ni edini ponos

Organizator prireditve Pranger Predgrad je Turistično športno društvo Predgrad, ki pa vsako leto v okviru te prireditve, ki jo finančno podpira tudi občina Kočevje, proslavi tudi kakšno krajevno pomembno obletnico in s tem spomin na svojo bogato preteklost. Dva metra visok kamniti sramotilni steber namreč ni edini ponos prebivalcev Poljanske doline. Ti s ponosom navajajo, da začetki zavestnega ohranjanja starih ljudskih izročil, šeg, plesov in petja pri njih segajo že v leto 1908. Predgrajci so bili namreč med skupinami, ki so jih leta 1908 povabili na dunajski dvor, da se udeležijo prireditve ob praznovanju 60-letnice vladarja Franca Jožefa I. – prireditve, na kateri so povabljeni predstavniki posameznih krajev iz vse Avstro-ogrske monarhije v svečanem sprevodu predstavili noše in kmečke šege avstroogrski kroni podložnih narodov. Danes člani Folklorne skupine Predgrad plešejo v nošah, ki so kopija takratnih, leto nastopa na Dunaju pa ponosno navajajo za začetek dela svoje skupine.

 

Prireditve Sramotilni steber 4
Rdeča nit prireditve Pranger - sramotilni steber je folklora

 

Včasih so bile prireditve dvodnevne, danes so enodnevne

V prvih letih organizacije prireditve vezane na sramotilni steber v Predgradu, je bil Pranger Predgrad dvodnevna prireditev. Letos je, tako kot tudi že lani, potekala le en dan. Začeli so jo že dopoldan z vodenim ogledom arheološke pešpoti Neznana Spaha nad Brezovico, ostalo dogajanje pa je potekalo na prireditvenem prostoru za »poljanskim gradom«, kot pravijo Poljanci stavbi nekdanje Auerspergove graščine, ki se nahaja tik ob cesti, ki povezuje Kočevje z Belo krajino in kjer sicer stoji tudi sramotilni steber.

 

Se nadaljuje...

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.