Organizator nagradne igre

Nagradno igro organizira Gorazd Svete s.p., Trg Zbora Odposlancev 68, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje

V tej nagradni igri je dovoljeno sodelovanje fizičnim osebam, starejšim od 18 let. Sodelavci in ožji družinski člani organizatorja nagradne igre ne morejo sodelovati.

Pravila sodelovanja

Tako v  nagradni igri, kot tudi pri nagradnem žrebanju lahko sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili te pogoje:

 • sprejeti morajo pravila in pogoje nagradne igre
 • v prijavni obrazec morajo vnesti svoje ime ter veljaven e-naslov
 • imeti morajo javno dostopen Facebook profil
 • na svojem FB zidu morajo deliti  prispevek o naši nagradni igri  (sodelujoče bomo po e-mailu obvestili o vsebini objave za deljenje)
 • všečkati morajo našo Facebook stran. Tudi povezavo do te strani bomo udeležencem poslali preko e-pošte

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22.10.2017 od 08:00 ure do vključno 30.01.2018 do 24.00 ure. Interesenti, ki se bodo prijavili in upoštevali pogoje izven tega časa, ne bodo vključeni v žrebanje.

Glavna nagrada

 • 1x brezplačna družabna igra FirmaKids podjetja Lisac&Lisac

Zamenjava ali izplačilo nagrade v denarju ni mogoče. Organizator nagradne igre ne odgovarja materialno, moralno ali kazensko  za morebitne posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Žrebanje

Žrebanje bo izvedeno 01.02.2018 v živo na Facebooku, o času žrebanja pa bomo udeležence obvestili  preko E-maila. Žrebanje bo javno, da se odstrani vsak morebiten sum o nepoštenosti žrebanja. Rezultat žrebanja je dokončen in pritožba ni možna.

Podelitev nagradne igre 

Nagrajenca bomo o rezultatu žrebanja in načinu izročitve nagrade obvestili preko e-maila, ki ga bo navedel ob prijavi za igro. Če je oseba mladoletna, mora nagrado prevzeti njegov zakoniti zastopnik.  Denarno nadomestilo za nagrado ni mogoče. Sodelujoči v nagradni igri poznajo možnost za osvojitev nagrade in soglašajo, da bodo organizatorju  posredovali svoje podatke, če bo to potrebno. V primeru, da se izžrebani nagrajenec v roku 15 dni od prejema našega obvestila o nagradi in njeni izročitvi ne bo odzval in/ali posredoval potrebnih podatkov,  ali pa, če se bo nagradi odrekel, bo  pravico do nagrade izgubil, nagrada pa se v tem primeru ne bo podelila.

V primeru, da je vrednost glavne nagrade več kot 42 EUR, je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) potrebno za nagrajenca od prejete nagrade plačati akontacijo dohodnine. Akontacijo dohodnine bo v temprimeru poravnal organizator nagradne igre, nagrajenec pa mora v roku 15 dni po žrebu dostaviti svojo davčno številko, sicer ne bo upravičen do izžrebane nagrade.

Ker je vrednost nagrade v tej nagradni igri 25€ plačilo akontacije dohodnine ni potrebno.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre bo osebne podatkoe oseb, ki so pristopili k tej nagradni igri varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatko in nih nikakor ne bo posredoval tretjim osebam.  S pristopom k nagradni igri udeleženec dovoljuje, da organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in naprej).  Za zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre se štejejo naslednji osebni podatki:

 • priimek in ime,
 • elektronski naslov,

Sodelujoči tudi dovoljujejo zbiranje njihovih osebnih podatkov  v bazi podatkov in izrecno soglašajo, da lahko organizator (Gorazd Svete s.p., Trg Zbora Odposlancev 68, 1330 Kočevje) pridobljene podatke samostojno, po lastni presoji uporablja za lasntne namene v naslednjih primerih:

 • izvedba nagradne igre;
 • obveščanje nagrajencev o izidu žrebanja;
 • objava nagrajencev na spletni, kjer je bila igra objavljena;
 • objava nagrajencev v e-mailih, ki jih bo organizator igre poslal  vsem sodelujočim z namenom obveščanja
 • predvidoma 1-krat tedensko pošiljanje informativnih e-novic po e-pošti, ;

Vsako E-mail sporočilo vsebuje tudi povezavo, preko katere se lahko udeleženci sami kadarkoli odjavijo iz zbirke podatkov in tako prenehajo prejemati nadaljne e-novice organizatorja.

Odgovornost 

Morebitna škoda, posredna ali neposredna, bi bi jo povzročila prekinitev dostopa ali napaka pri delovanju spletne strani,  ni razlog za odgovornost organitzatorja nagradne igre. 

Pritožbe 

Vprašanja, reklamacije, ali kaj drugega v zvezi z nagradno igro lahko posredujete na gorazd.svete[afna]gmail.com. Organizator nagradne igre odloča o vseh vprašanjih v zvezi z njo. Njegove odločitve so dokončne in veljajo za vse udeležence. Prav tako pa ne bo upošteval pisnih ugovorov in vlog, ki ne bodo v skladu s pravili nagradne igre.

Končne določbe 

Pravica organizatorja je, da lahko podaljša nagradno igro. V primeru višje sile ali drugih dogodkov v času trajanja nagradne igre, na katere ne more vplivati, pa lahko  nagradno igro prekine, ali spremeni splošne pogoje. Prav tako lahko razveljavi posamezno nagradno igro in nagrade ne podeli. Organizator ima pravico, da nagradno igro po obstoječih ali pa po spremenjenih pogojih ponovi. Vsi, ki v tej nagradni igri sodelujejo se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, ne glede na posredno ali neposredno povezavo s sodelovanjem v nagradni igri.

 

Kočevje, 22.10.2017